ALA Akademiyasi
ALA Akademiyasi
ALA Akademiyasi 1984-yilda ta’sis etilgan bo’lib, hozirga kelib 30 dan ortiq mamlakat talabalari yapon tili o’rganish uchun aynan shu maktabni tanlashgan.